top of page

Neden Türkiye'de Sağlık?

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİ

Türkiye’de sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi bir devlet sistemiyle kontrol edilir. 2003 yılında hükümet, sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe oranını artıran ve nüfusun büyük bir bölümünü sağlıklı hâle getirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir sağlık reformu programını tanıttı. 

Ülkemizde 42 adet JCI ile akredite olmuş uluslararası standartlarda akredite olmuş sağlık kuruluşu mevcuttur. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere özel, kamu ve üniversite hastaneleri dünyadaki en yüksek teknoloji ile donatılmıştır.

3.jpg

Türkiye de birçok hastane de onkolojik tedaviler, kardiyovoskiler cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, estetik cerrahisi, göz ve dişte ileri teknolojili sağlık hizmetleri verilmektedir. Yine bu hastanelerde Cyberknife, robotik cerrahi, MR, hizmetleri, kemik iliği, organ transplantasyon yapılabilmektedir. Sağlık bakanlığı sağlık turizmi dairesi başkanlığı bünyesinde 7/24 saat Arapça, İngilizce, Almanca ve Rusça dilinde Acil durumlarda 112, şikayet durumlarında 184 nolu hatlardan ve hastanelerde uluslararası hastalara tercümanlık hizmetleri mevcuttur. Tüm doktorlar mesleki zorunluluk sigortası yaptırmak zorunda olup herhangi bir tıbbi hata veya malpraktis durumunda hastaya sigorta tarfından anında tazminat ödenmektedir. Tüm hastanelerimiz ulusal akreditasyon kriterlerine göre hizmet vermekte olup yılda 2 kez denetlenmektedir.

 

 

Neden Türkiye ?

 • Türkiye’nin medikal turizmdeki en önemli avantajı tüm sağlık turizmi çalışmalarını koordine edecek bir çatı yapının kurulmuş ve devlet politikası geliştirilmiş olmasıdır.

 • THY gibi dünya da en fazla uçuş noktasından erişim sağlayan bir ulusal havayolu markasının olması,

 • Sağlık kurumlarımızın teknolojik alt yapı açısından en ileri teknolojiyi kullanıyor ve sağlık alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor oluşu,

 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri alt yapısında bölge lideri konumu,

 • Türkiye JCI ile akredite olmuş hastane sayısı açısından dünya da 2. sıradadır.

 • Medikal turizmdeki önemli avantajı ise çok sayıda sağlık temalı kullanılabilir termal kaynağa sahip olması ve kullanılabilir termal kaynaklar sayısal olarak Avrupa’da 1. sırada olması,

 • Türkiye ve Türk insanının hoşgörüsü ile ilgili olumlu imajın varlığı,

 • Ülkemizin 4 mevsime yayılmış uygun iklimi,

 • Anadolu’nun tarihi ve turistik uygarlıklar merkezi olması,

 • Ülkemizin çevresindeki bir milyara yakın nüfusa hitap edebilecek 3 saatlik uçuş mesafesinde olması,

 • Türkiye’nin genç nüfusu ile ciddi bir iş gücü potansiyeline sahip olması,

 • Özellikle doktor kadrolarında üst düzey uzmanlaşmış nitelikli insan kaynaklarının mevcudiyeti,

 • Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin Avrupa ve Amerika’daki diğer ülkelere kıyasla daha ucuz olması.

bottom of page